επαφή

Hotel Elpida
Nicolaus Theodoron

 

Αρμόδιος επικοινωνίας

Ξενοδοχείο Ελπίδα
Αρμόδιος επικοινωνίας

Νικόλαος Θεοδώρου
– Άγιος Κωνσταντίνος

– 35006 Καμένα Βούρλα
– Λοκρίδα Ελλάδος
Τηλέφωνο: +30.22350.31963
Κινητό: +306972549275
Φαξ: +30.22350.32363

mail: hotel_elpida@yahoo.com

Από Νοέμβριο – Μέσα Μαρτίου
Τηλέφωνο: +49.521.2704429